Cena Nadace VIZE 97 Sokol

5. října 2016, v den nedožitých 80. narozenin prezidenta Václava Havla, se v Pražské křižovatce uskuteční slavnostní předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Letošním laureátem je významný český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista profesor Jan Sokol. Cenu osobně převezme z rukou paní Dagmar Havlové.

Tuto mezinárodní Cenu Nadace uděluje – v souladu se svým posláním – význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Pan Jan Sokol je toho příkladem. Zabývá se hlavně fenomenologií, filosofickou antropologií, dějinami náboženství a překlady z různých jazyků. V roce 1998 pak ministrem školství, později také protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR. Na přelomu tisíciletí spoluzaložil Fakultu humanitních studií UK, do roku 2007 byl jejím prvním děkanem. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, publikoval v mnoha časopisech, dříve i v samizdatu.

Paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, k výběru letošního laureáta dodává: „Profesora Jana Sokola si vážím pro jeho statečné občanské postoje, protože byl jedním z prvních signatářů Charty 77, ale samozřejmě i pro jeho filosofické dílo v oblasti filosofické antropologie, v němž pokládá základní otázky o člověku a smyslu jeho existence zde na zemi.“

Pan Sokol získá diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Udělení Ceny se však neomezí na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale bude doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního veřejně přístupného setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty, které bude probíhat od 10:00 do 12:00 hodin. K dostání zde bude výběrový sborník esejů a textů profesora Sokola Nežít jen pro sebe.

Letošním generálním partnerem slavnostního předání Ceny Nadace VIZE 97 se stala globální investiční skupina Pioneer Investments, se kterou Nadace VIZE 97 úzce spolupracuje.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se uděluje od roku 1999. Na nositelé Ceny můžete nahlédnout zde.

Novinky

Výstava Václav Havel stále s námi

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Václav Havel stále s námi Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přibližuje osobnost, význam a odkaz...

Více

Navštivte Kostel sv. Anny v rámci festiv…

Kostel sv. Anny se opět otevře veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha již tento víkend 7. a 8. srpna od 10 do...

Více

Kryštof Harant aneb Putování do Svaté ze…

Pražské jaro nabídne v úterý 1. června od 20.00 h z Pražské křižovatky další z festivalových koncertů. Tentokrát půjde o...

Více

Pražské jaro v Pražské křižovatce

Do Pražské křižovatky se pomalu, ale jistě vrací život. Již v sobotu 15.5. 2021 ve 20:00 budete moct z nádherných prostor kostela...

Více

Pražská křižovatka ve světových médiích

Pražská křižovatka ve světových médiích Pražská křižovatka má již tradičně čest hostit ve svých prostorách věhlasný barokní orchestr Collegium 1704. Koncerty...

Více

PF 2021

Drazí přátelé, za celou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vám srdečně přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho...

Více

Tipy

banner krizovatka