Viera Events, s.r.o. (Jana Hromátková, Event Manager)

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Doležalovi, panu Zingopisovi a panu Vostřákovi za umožnění organizace VIP akce, která se konala v Pražské Křižovatce 12.1.2017. Jedná se o unikátní prostor, který propůjčil večeru originální a nezapomenutelnou atmosféru. Ochota a vstřícnost všech třech pánů dala prostor pro fajn spolupráci a pohodovou atmosféru jak při přípravách akce, tak při průběhu samotném. Bývalý kostel Sv. Anny můžeme tedy jen doporučit, obzvláště pak, pokud se chystáte na "tak trochu jiný event".

 

Acorus (Benefiční koncert Lucie Bílé a Petra Maláska pro ACORUS)

Dne 21.4. 2015 vystoupila v Pražské křížovatce Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Koncert se uskutečnil ve prospěch centra ACORUS, poskytujícího odborné služby osobám ohroženým domácím násilím. Koncert proběhl ve skvělé atmosféře, ke které přispěl svým úvodním slovem také pan farář Zbygniew Czendlik. Výtěžek z prodeje vstupenek ve výši 150 860 Kč bude použit na provoz azylového domu a ambulantní poradny ACORUSu. Jsme velmi rádi, že jsme mohli koncert uspořádat v krásném a jedinečném prostoru kostela sv. Anny. Děkujeme Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za umožnění pronájmu, panu Jakubovi Doležalovi za vstřícnost a za pomoc s přípravami koncertu.

Věříme, že se nám podařilo založit novou tradici benefičních koncertů pro ACORUS a rádi tuto možnost využijeme za rok znovu.

 

Tupperware (Bertrand Caillard, Managing Director Meeting Europe Centrale)

Dne 11/4/2014 jsme v prostorách Pražské křižovatky uspořádali poněkud netradiční akci, při níž účastníci dvaceti různých zemí nazpívali Hymnu Evropské unie za doprovodu smyčcového kvintetu a profesionální lektorky zpěvu. Akce jako taková měla obrovský ohlas a velké díky patří právě Pražské křižovatce, která poskytla nevšední a magickou atmosféru.

 

Mladí ladí jazz  (Natálie Krausová, Nerudný fest s.r.o.) 

Pátý ročník festivalu Mladí Ladí Jazz se věnoval primárně velkým hvězdám jazzové scény. Pro koncert držitelky ceny Grammy Hiromi Uehara jsme sháněli prostory, které se budou odlišovat od ostatních. Jelikož zde byla v hlavní roli pouze umělkyně sama, potřebovali jsme, aby prostor vytvořil intimní atmosféru. V Pražské křižovatce jsme nalezli místo nejlepší z nejlepších. Kromě kouzelného prostoru také oceňujeme oganizaci večera, festivalová produkce nám vyšla úžasně vstříc a nic nebyl problém.

 

MHF Dvořákova Praha (Dana Syrová, výkonná ředitelka) 

MHF Dvořákova Praha mezi své koncertní sály ráda zařadila také Pražskou křižovatku, která je výjimečným prostorem pro své genium loci, osobitou atmosféru a vysoce kvalitní akustiku. Prostor Pražské křižovatky je skvělou volbou pro intimnější koncerty a sólové recitály.

 

Art Fashion Show Jitka Klett 2014 (Jitka Klett, módní návrhářka)

Módní show v kostele sv. Anny měla jedinečnou atmosféru.Prostor doporučujeme jako správnou volbu, pokud mezi Vaše preferovaná kriteria patří  jedinečnost a silná atmosféra, která z budovy vyzařuje. Hosté našeho večera byli kompozicí módní show a samotného prostoru nadšeni a zanechalo to v nás všech vysoký estetický zážitek. Oceňujeme rovněž profesionální přístup Nadace VIZE 97, který přispěl k příjemnému průběhu příprav.

 

Britská obchodní komora (Marcela Roche, Managing Director, Britska obchodni komora v ČR)

Prostory Pražské křižovatky jsou úchvatné. Kostel svaté Anny poskytl nevšední atmosféru pro galavečer Britské obchodní komory Guy Fawkes Night a profesionální personál zajistil hladký průběh akce.

 

Předávání cen Gypsy Spirit - prosince 2013 (Otevřená společnost, o.p.s., Czeslaw Walek – ředitel; Nadace Michaela Kocába, Michael Kocáb – předseda správní rady)

V roce 2009 se v Pražské křižovatce za přítomnosti a pod záštitou Václava Havla konal první ročník slavnostního předávání cen Gypsy Spirit, kterým jsme se pokusili založit tradici v oceňování práce všech v oblasti integrace Romů. Jsme rádi, že se nám po tříleté přestávce podařilo tradici obnovit a navázat na ni opět v Pražské křižovatce, která měla být podle přání Václava Havla místem porozumění, komunikace a dohovorů. Rádi bychom také poděkovali paní Dagmar Havlové za rozhodnutí pokračovat v nastavené spolupráci a opět udělit projektu Gypsy Spirit svoji záštitu, a za vstřícnou spolupráci týmu Nadace VIZE 97.

 

Komerční banka (Klára Loudová, Head of Marketing Events and Sponsorship)

Vážení, dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci při realizaci akce pro VIP klienty KB, která se uskutečnila dne 7.11.2013 v kostele svaté Anny – Pražská křižovatka. Čestným hostem akce a prezentujícím byla  paní architektka Eva Jiřičná. Velice děkujeme Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za umožnění pronájmu unikátních prostor, jmenovitě patří poděkování paní Lenka Novotné, za velice vstřícný přístup a ochotu řešit jakýkoliv náš požadavek. Nebýt unikátního prostoru kostela svaté Anny/Pražské křižovatky, celá akce by jistě pro klienty nebyla tak silným zážitkem. 

 

Projekt Šance, o. s., ve spolupráci s Mladou frontou, a. s. (Pavel Kozler, manažer projektů sdružení)

Křest knížky Mistra Olbrama Zoubka – listopad 2013

Po zkušenostech s prostorem ve Státní opeře Praha, v Divadle na Vinohradech a v Obecním domě mohu prostor Pražské křižovatky – kostel sv. Anny doporučit jako výjimečný. Budete pod křídly jejího genia loci a získáte cosi navíc.

 

Česká centra (Mgr. Vilma Anýžová, generální ředitelka) 

Dne 5. 9. 2013 jsme v prostorách kostela sv. Anny - Pražské křižovatky uspořádali společenský večer Českých center. Na tomto tradičním večeru se setkávají zástupci kulturních, politických a obchodních institucí. Je to příležitost, jak poděkovat našim partnerům za dosavadní spolupráci, navázat další kontakty a pozdravit se na začátku nové sezóny. Toto setkání, které je již pravidelnou součástí porady ředitelů Českých center, zahájil ministr zahraničních věcí Jan Kohout, a zúčastnilo se ho asi 600 hostů. Letos byla, i díky prostoru Pražské křižovatky, jeho atmosféra výjimečná. 

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček, vedoucí Katedry achitektury)

Akademické obřady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze našly po řadě let své nové místo – v prostorách Pražské křižovatky – Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Až do roku 2008 naši absolventi pouze přešli náměstí, aby vstoupili do zcela nového formátu svého života. Se svými čerstvými diplomy vycházeli z důstojné budovy, světově věhlasného koncertního sálu, naplněni oficialitou, zvukem preludií varhan a pocitem té nejkvalitnější konvence. Mnohdy se jí svými pokusy snažili zmírnit.

Najednou je tomu jinak. V úspěšném závěru svého studia přicházejí do prostor, které s autentickým espritem vypovídají o své dramatické historii, kterou vnímají jako mnohem širší symboliku. Všechno je zde pouze napovězeno, citlivě zakonzervováno a ponecháno své výpovědi. Sacrální i profánní atributy místa tvoří úžasnou kompozici. Věřím, že jim připomíná smysl prožitých let studia na naší škole.  

Ve svém podvědomí přebírají diplomy v místě, které k jejich dosavadnímu studentskému životu zcela patří.  Začali se zajímat o režii obřadu, charakter hudby, přestali brát svá verbální vystoupení jako formalitu. Vnímají všechny režijní experimenty, které se odlišují s každým akademickým rokem. Ve svém vystoupení chtějí obstát a vždy požadují několik zkoušek.

Inspirativní prostředí místa vnímá i řada osobností s naším uděleným čestným doktorátem, vnímá jej i široké publikum a celá akademická obec pražské UMPRUM, jejíž vynikající představitelé se zde zapsali prostorovým konceptem i řadou výrazných soliterů.

 

DB Schenker (Ing. Tomáš Holomoucký, jednatel a ředitel společnosti)

Galavečer při příležitosti výročí 20 let působení na českém trhu

Dne 20. 10. 2011 jsme v prostorách Pražské křižovatky uspořádali galavečer pro naše zákazníky. V Praze najdete mnoho unikátních míst, ale Pražská křižovatka nám nabídla neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru. Pro našich 350 hostů se akce stala nezapomenutelným zážitkem. Genius loci a bohatá historie tohoto místa nám umožnili podtrhnout úctu k našim obchodním partnerům a důstojně tak oslavit významné výročí společnosti. Velký podíl na úspěchu akce měli i lidé z VIZE 97 – pan Doležal a pan Zingopis, kteří nám ochotně a flexibilně pomáhali po celou dobu příprav i při vlastní akci. Jsme velmi rádi, že jsme si vybrali pro naši oslavu právě Pražskou křižovatku.

 

Československá obchodní banka, a. s.

V prostoru Pražské křižovatky – bývalého kostela sv. Anny jsme pořádali společenské setkání 2. prosince 2010. Celá akce se připravovala již mnohem dříve. Zástupci prostoru sv. Anny, především pan Zingopis, nám vždy vyšli ochotně vstříc, ať už se týkalo prohlídky prostor, řešení technického zajištění, rozestavění mobiliáře nebo pak pomoci při akci samotné.

 

McKinsey & Company

Na podzim 2010 jsme měli možnost připravit v Pražské křižovatce reprezentativní akci k oslavě 20. výročí působení naší společnosti na českém trhu. Místo jsme si vybrali především pro jeho výjimečnou atmosféru. Díky spolehlivosti a nesmírné vstřícnosti zástupů Nadace (velmi si vážíme zejména jejich časové flexibility) se nám podařilo připravit jedinečný kulturně-společenský večer pro více než 200 velmi významných hostů.

 

Velvyslanectví Španělska

Spolupráce Velvyslanectví Španělska s Nadací VIZE 97 se datuje od roku 2005. Měli jsme to štěstí, že jsme mohli využít překrásné prostory Pražské křižovatky – kostela sv. Anny pro různé kulturní akce.

Koncerty, které jsme ve starobylých prostorách kostela sv. Anny uskutečnily, patří k těm nejkrásnějším a spolupráce s Nadací VIZE 97 k zážitkům, na které se nezapomíná. Vstřícnost vedení Nadace, profesionálně precizní přístup pana Vangelise Zingopise, jeho laskavost a ochota činí z Pražské křižovatky místo, kam se vždycky budeme vracet nesmírně rádi.

 

Nachtigall Artists Management (Alena Nachtigalová, jednatelka společnosti)

Slavnostní večer k 20. výročí LINDE GAS v České republice

Ráda bych vyjádřila své díky týmu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, zejména pánům Zingopisovi a Doležalovi,  za velmi příjemnou spolupráci a vstřícnost při přípravě a realizaci slavnostního večera  k 20. výročí Linde Gas v ČR.

Krásný prostor Pražské křižovatky umocňuje i laskavost a kreativita lidí, kteří se o prostor starají.

Velmi rádi se s dalšími klienty vrátíme.

 

Velvyslanectví Švédska

Zakončení švédského předsednictví EU, 21. 12. 2009

Pražská křižovatka je bezesporu výjimečný prostor, a to nejen po architektonické stránce. Proto jsme při výběru místa pro slavnostní zakončení švédského předsednictví EU neváhali a vybrali si právě tento pražský kostel. Zakončení jsme spojili s tradičním švédským svátkem svaté Lucie, která lidem uprostřed temného prosince přináší světlo. Hosty vedla na jejich cestě ke kostelu řada hořících svící a předznamenávala tak vánoční atmosféru. Prostor kostela poté zaplnily švédské vánoční písně v podání Malého sboru, jednoho z nejtalentovanějších mladých pěveckých sborů ve Švédsku, pod vedením sbormistra Pelleho Olofssona.

Koncert byl krásnou a důstojnou tečkou za šesti měsíci, kdy Švédsko plnilo náročnou úlohu předsednické země. Jeho příprava byla díky vstřícnosti pracovníků Nadace Vize 97 bezproblémovou a příjemnou záležitostí. Těšíme se určitě na budoucí spolupráci.

 

SARA EVENTS s.r.o. (Tereza Tichá, sales & marketing manager)

Prostory Pražské křižovatky jsme v minulosti využili pro pořádání společenských akcí našich klientů. Jeden z posledních eventů proběhl 17. 12. 2010, kdy se celý koncept nesl v duchu Benátského karnevalu. Spolupráce  s panem Jakubem Doležalem a panem Zingopisem byla velmi příjemná a vždy se nám snažili vyjít vstříc a vyhovět každému našemu požadavku (včetně těch nestandardních).

Rádi bychom touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci a těšíme se brzy na další příjemné akce.

 

15. charitativní aukce společnosti ICZ a galerie ArtForum (Mgr. Petr Kraus, ředitel virtuální galerie ArtForum / ICZ)

Připravit charitativní aukci není, po čtrnácti úspěšných reprízách, nic organizačně složitého. Najít pro tutéž akci nové prostředí, vhodné pro oslavu patnáctileté snahy pomáhat potřebným, atmosférou a úrovní odpovídající předcházejícím setkáním, konaných v prostředích typu pražské Novoměstské radnice, paláce Žofín, historické budovy Národního divadla, Španělského sálu a Rudolfovy galerii Pražského hradu, je úkol složitější. V období vrcholících pochybností o tom, zda v Praze vyhovující objekt objevíme, přišla záchrana v podobě Pražské křižovatky. Architektonicky citlivě řešený prostor s osobitým géniem loci, zcela profesionální, po všech stránkách příjemná spolupráce s provozním  týmem, vedeným panem Vangelisem Zingopisem,  funkční zázemí - to vše vytváří z Pražské křižovatky prostředí, vhodné pro organizování akcí, od nichž organizátoři očekávají hladký průběh přípravných prací a pozitivní odezvou všech zúčastněných.  

 

Nomen PR s.r.o. (Hana Patrovská, jednatelka společnosti)

Agentura Nomen PR měla možnost organizovat akce pro své klienty v Pražské křižovatce, místě, které je jedinečné nejen svojí historíí ale také svým duchem. Bylo nám potěšením se podílet na akcích s lidmi, které mají Pražskou křižovatku na starosti, a musím poděkovat za úžasnou spolupráci. Zvlášť mé velké díky patří panu V. Zingopisovi.

 

Nadační fond IMPULS (Jana Vojáčková, výkonná ředitelka)

V dubnu roku 2013 jsme ve spolupráci s  Nadací VIZE 97 mohli uskutečnit výroční  Koncert pro Nadační fond IMPULS za benefiční účasti Clarinet Factory v zajímavých  prostorách Pražské křižovatky. Vstřícný,l askavý a profesionální přístup pana Zingopise a jeho spolupracovníků již od počátku avizoval kvalitní spolupráci a ve spojení s netypickými prostorami  kostela vyústil  v akci, na níž budou vzpomínat mnozí z návštěvníků koncertu.

 

Promat s.r.o. (Ing. Ladislav Zajíc, jednatel)

Dne 19. 3. 2011 jsme si pronajali krásné prostory Pražské křižovatky pro uspořádání koncertu pro naše zákazníky. Musím konstatovat, že pro nás všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Odsvěcený, z větší části již zrekonstruovaný kostel, úžasná hudba, akustika, prostředí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za naši firmu Promat s.r.o., její zaměstnance i naše zákazníky a sama sebe. Poděkovat za bezchybnou organizaci celé akce.

 

Agentura Easy Prague (Karel Fišer, ředitel agentury)

Na přelomu srpna a září roku 2007 pořádala naše agentura Easy Prague mezinárodní konferenci Evropské asociace pro výzkum raného vzdělávání dětí EECERA 2007  s podtitulem Výzkum Vygotského myšlenek: Překračování hranic.

Na  750 vědeckých pracovníků, praktiků z branže, veřejných činitelů a zástupců neziskových organizací z celého světa se sjelo do Prahy, aby využilo jedinečné příležitosti k výměně zkušeností mezi Východem a Západem. Pořádání této konference bylo pro nás velkou ctí. Když jsme přemýšleli, kde uspořádat slavnostní zahájení této akce, nenapadlo nás vhodnější místo než Pražská křižovatka, která nejen svou kapacitou, polohou a celkovou dispozicí, ale také svou vizí a posláním, naprosto vyhovovala charakteru akce. Touto cestou děkujeme pracovníkům Nadace VIZE 97 za profesionální a vstřícnou spolupráci. Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli účastníkům konference, kteří přijeli do Prahy z celého světa, představit tak sugestivní místo.

 

Nadace Charty 77 (Božena Jirků, výkonná ředitelka)

Pražská křižovatka je pro mne víc než krásným prostorem. Jakkoli tam vždy nacházím zajímavý historický detail nebo pozoruhodný kousek historického zdiva ve staleté stěně, nejdůležitější jsou mé osobní zkušenosti s tímto unikátním místem – upřímností a báječnou atmosférou nabité narozeniny pana prezidenta Havla, společné mikulášské  bazary naší  neziskové komunity, unikátní setkání s světovými osobnostmi, hosty Fóra 2000 a další příležitosti... Vždycky si připomenu nejen silný zážitek, ale i uvolněné a přitom důstojné ovzduší. Vždyť vidět a slyšet takové osobnosti, jako jsou Adam Michnik, Joan Baezová, Suzan Vega, Zygmund Baumann, Zdeněk Neubauer ze vzdálenosti několika metrů,  na to člověk nezapomene, to se mu vryje do srdce.

Jako ředitelka Nadace Charty 77 hledám vždy příležitost uspořádat nějakou naši akci  v tomto nádherném prostoru. Seifertovu cenu tu dostával např. tichý a citlivý básník František Listopad,  rok po něm Martin Magor Jirous a Pražská křižovatka duněla muzikou Plastic People of the Universe. V úplně jiné atmosféře přebíral naši prestižní cenu „ve své křižovatce“ Václav Havel. Jako první jsme odtud vysílali benefiční charitativní koncert Konta BARIÉRY a od našich příznivců a přátel vím, že pro ně byl zážitek vstoupit na tuto půdu.

Myslím si prostě, že Pražská křižovatka, dávno odsvěcený kostel, je místem určité živé svatosti, kterou v dnešní době tolik potřebujeme.

 

MHF Struny podzimu (Marek Vrabec, zakládající umělecký ředitel MHF Struny podzimu)

S Nadací VIZE 97 spolupracuje festival Struny podzimu již od roku 2004. V průběhu 7 ročníků festivalu proběhlo v kostele sv. Anny – Pražské křižovatce na 13 nezapomenutelných koncertů českých i zahraničních umělců. Tento citlivě zrekonstruovaný prostor výjimečným způsobem propojuje dávné cítění s cítěním soudobým a je proto skvělou volbou pro festival, který si klade za svůj cíl organické propojování starého a nového. Do Pražské křižovatky se vždy rádi vracíme nejen kvůli výborné akustice a Geniu loci tohoto místa, které publikum našeho festivalu velmi oceňuje, ale také pro vynikající profesionální přístup ze strany Nadace, zejména pana Vangelise Zingopise.

 

Člověk v tísni, o.p.s. (Marek Vozka, výkonný ředitel filmového festivalu Jeden svět)

Společnost Člověk v tísni využívá nádherný prostor "Pražská křižovatka" již od roku 2006. U příležitosti slavnostního zahájení filmového festivalu Jeden svět udělujeme v tomto překrásném prostředí cenu Homo Homini osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Jsme rádi, že nám Nadace VIZE 97 umožňuje předání cenu v tak reprezentativním prostředí. Pražská křižovatka svoji polohou, architektonickým řešením a možnostmi uspořádání je pro nás ideální prostor, na který máme jen pozitivní ohlasy nejen od držitelů ocenění, ale i od našich zahraničních hostů, velvyslanců, kulturních atašé a dalších hostů.

Nejde se nezmínit i tom, že nám vedení Nadace VIZE 97 vychází maximálně vstříc v našich požadavcích na uspořádání prostoru, technického zajištění akce, vytopení sálu, přípravy rautu a dalších požadavcích. Děkujeme.

 

Nadace FORUM 2000

Pražská křižovatka je každoročně místem, kde Václav Havel zahajuje konferenci Forum 2000. Je to krásný prostor, který pomáhá navodit důstojnou, ale přitom přátelskou a pracovní atmosféru tohoto setkaní. Kromě toho se o Pražskou křižovatku stará skvělý tým, s nímž se nám vždy dobře spolupracuje.

Pražská křižovatka je prostor, který je nerozlučně spjat s odkazem Václava Havla. Záměr pana prezidenta a jeho paní, vytvořit v odsvěceném kostele sv. Anny místo setkávání a tolerantního dialogu, dokonale souzní s posláním Nadace Forum 2000. Je pro nás radostí pořádat zde každý rok zahajovací večer naší výroční konference.

 

Nadační fond Českého rozhlasu (Šárka Jurásková, zástupkyně ředitelky)

Pražská křižovatka nám učarovala už při prvním setkání v roce 2008, kdy se v ní uskutečnil tehdy 4. ročník benefičního večera Světlo pro Světlušku. Od té doby se tam spolu s naší patronkou Anetou Langerovou vždy rok co rok rádi vracíme a pokaždé objevujeme nové způsoby, jak tento úžasný prostor zapojit do koncepce našich benefičních večerů.

Ale nejde jen o samotný prostor, díky kterému se tým ze Světlušky i všichni účinkující cítí v Pražské křižovatce tak dobře. Je to především díky vstřícnosti ze strany zástupců nájemce – konkrétně pana Vangelise Zingopise a Jakuba Doležala. Ať už se během příprav koncertu vyskytne cokoliv, co je potřeba řešit, vždy nám ochotně pomohou a zařídí vše potřebné. Vlastně s námi veškeré náročné přípravy koncertu prožívají společně a „od nevidím do nevidím“, přičemž tento slogan naší Kavárny POTMĚ zde opravdu platí beze zbytku....

Za tuto pomoc jim moc děkujeme a už teď se těšíme, že se letos na podzim v Pražské křižovatce opět potkáme.

 

Graffitti Networks Grafix (Martina a Robert Jaškovi, majitelé společnosti)

Bylo nám ctí uspořádat charitativní večer pro nadaci Chance4Children právě v ojedinělém prostoru Pražské křižovatky v bývalém kostele sv. Anny.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za možnost realizace této mimořádné akce v unikátních prostorech s vepsanou historií.

Pražská křižovatka dodala slavnostnímu předvánočnímu večeru nezapomenutelnou atmosféru a řada kulturních vystoupení plná emocí brala dech všem pozvaným hostům. V rámci večera proběhla aukce fotografií světoznámého fotografa Rossana B. Maniscalchi a výtěžek z aukce byl věnován nadaci C4C. Krása černobílých fotografií vynikla především díky zajímavým prostorám Pražské křižovatky a tak se vydražilo 20 fotografií a na konto nadace C4C putoval krásný výtěžek téměř půl milionu korun.

Rádi bychom také poděkovali muži, který byl vždy vstřícný našim požadavkům a ochotně s námi hledal vhodná řešení. Děkujeme panu Vangelisovi Zingopisovi za velmi milý a profesionální přístup při organizaci a průběhu slavnostního večera, kterého se zúčastnili CEO českých i nadnárodních společností.

Děkujeme všem z Pražské křižovatky a těšíme se na budoucí spolupráci!

Novinky

Výstava Václav Havel stále s námi

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Václav Havel stále s námi Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přibližuje osobnost, význam a odkaz...

Více

Navštivte Kostel sv. Anny v rámci festiv…

Kostel sv. Anny se opět otevře veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha již tento víkend 7. a 8. srpna od 10 do...

Více

Kryštof Harant aneb Putování do Svaté ze…

Pražské jaro nabídne v úterý 1. června od 20.00 h z Pražské křižovatky další z festivalových koncertů. Tentokrát půjde o...

Více

Pražské jaro v Pražské křižovatce

Do Pražské křižovatky se pomalu, ale jistě vrací život. Již v sobotu 15.5. 2021 ve 20:00 budete moct z nádherných prostor kostela...

Více

Pražská křižovatka ve světových médiích

Pražská křižovatka ve světových médiích Pražská křižovatka má již tradičně čest hostit ve svých prostorách věhlasný barokní orchestr Collegium 1704. Koncerty...

Více

PF 2021

Drazí přátelé, za celou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vám srdečně přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho...

Více

Tipy

banner krizovatka