Foto ke článku Templáři Kostel sv. Vavřince - hlavní sídlo řádu templářů v českých zemích

Za doby vlády Václava I. získal roku 1232 rotundu sv. Vavřince do svého vlastnictví řád templářů.

Templářský řád vznikl roku 1118 v Jeruzalémě na ochranu narůstajícího počtu neozbrojených poutníků před lupiči. Během krátké doby se templáři dokázali dostat do centra dění nejen ve Svaté zemi a postupně se stali jedním z nemocnějších a nejbohatších řádu v Evropě. Moc a bohatství řádu pak zřejmě staly mimo jiné důvodem jeho zrušení roku 1312.

Při archeologickém výzkumu roku 1954 a 1956 Ivan Borkovský rozeznal stavební aktivity templářů a spojil je  s přístavbu „lodi“ tvořené šikmo se sbíhajícími zdmi, z nichž líc severní zdi se zachoval i ve vyšších partiích a byl přitom začleněn do zdiva kostela sv. Anny. „Loď“ byla vystavěna z opukových kvádříků a zakončena apsidou, kterou zachytil výzkum I. Borkovského pod základy gotického a renesančního oltáře pozdějšího kostela, jenž navazoval na základy oltáře staršího, spojovaného s templářským kostelem. Toto stavební uspořádání, typické pro všechny templářské sakrální stavby, připomíná tradičně dispozici jeruzalémského chrámu Božího hrobu, ale přímá souvislost nebyla prozatím dostatečně prokázána. Do souvislosti s templářskou úpravou kostela dává Borkovský rovněž vyzdění opěrného pilíře k vnitřnímu líci rotundy (Borkovský 1957). Severně od kostela postavili templáři obytné a hospodářské budovy své komendy a učinili z ní tak hlavní sídlo řádu v českých zemích.

Po zrušení templářského řádu koupili dvůr s kostelem sv. Vavřince johanité, kteří jej prodali roku 1313 dominikánkám od kláštera sv. Anny na Újezdě.

 

templáři 2

 

 

 

 

Kostel sv. Vavřince s komendou templářů

 

Zdroj (s poděkováním autorům):

Martin Pavala, 2004: http://www.techartis.cz/Anna/Anna.htm

Martin Pavala : http://www.tradice.com/realizace/aktual/Anna/Bosche.html

Miroslav Kovář – Zdeněk Dragoun 2012: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě; Staletá Praha XXVIII / 2012 / č. 2.

Ivan Borkovský 1957: Objev templářského kostela v Praze. Archeologické rozhledy 9, 1957,

500–507.

 

 

Novinky

Výstava Václav Havel stále s námi

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Václav Havel stále s námi Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přibližuje osobnost, význam a odkaz...

Více

Navštivte Kostel sv. Anny v rámci festiv…

Kostel sv. Anny se opět otevře veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha již tento víkend 7. a 8. srpna od 10 do...

Více

Kryštof Harant aneb Putování do Svaté ze…

Pražské jaro nabídne v úterý 1. června od 20.00 h z Pražské křižovatky další z festivalových koncertů. Tentokrát půjde o...

Více

Pražské jaro v Pražské křižovatce

Do Pražské křižovatky se pomalu, ale jistě vrací život. Již v sobotu 15.5. 2021 ve 20:00 budete moct z nádherných prostor kostela...

Více

Pražská křižovatka ve světových médiích

Pražská křižovatka ve světových médiích Pražská křižovatka má již tradičně čest hostit ve svých prostorách věhlasný barokní orchestr Collegium 1704. Koncerty...

Více

PF 2021

Drazí přátelé, za celou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vám srdečně přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho...

Více

Tipy

banner krizovatka