Základové zdivo rotundy Rotunda sv. Vavřince

Kostel sv. Anny, ve kterém se nachází Pražská křižovatka má pozoruhodnou historii, související s nejstaršími doklady církevních staveb Starého Města. Na místě dnešního kostela sv. Anny původně stála rotunda sv. Vavřince, která měla podobu klasického kruhového půdorysu s půlkruhovou apsidou a patřila zřejmě k raně feudálnímu dvorci. Otázkou zůstává stáří původní rotundy sv. Vavřince. V „Kronice české“ z let 1533-1539 připisuje Václav Hájek z Libočan její založení svatému Václavu k roku 927. Jak s touto informací naloží vědecké zkoumání? Nejvíce informací k tomuto tématu přinesl archeologický výzkum pod vedením Ivana Borkovského realizovaný v letech 1954 a 1956, který pod presbytářem dnešního kostela odkryl torzo románské rotundy sv. Vavřince s torzem apsidy, po které bylo dochováno pouze základové zdivo a krátké úseky zdiva při styku s lodí rotundy (Borkovský 1957; 1959). Na základě pozorování základů rotundy umístěných v terénu s keramikou konce 11. a počátků 12. století datuje Ivan Borkovský vznik rotundy do  2. poloviny 12. stol.

 

Zdroj (s poděkováním autorům)

Martin Pavala, 2004: http://www.techartis.cz/Anna/Anna.htm

Miroslav Kovář – Zdeněk Dragoun 2012: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě; Staletá Praha XXVIII / 2012 / č. 2.

Ivan Borkovský 1957: Objev templářského kostela v Praze. Archeologické rozhledy 9, 1957,500–507.

Ivan Borkovský 1959: Kostel řádu templářů v Praze na Starém Městě. In: Kniha o Praze, Praha 1959, 35–46.

 

Půdorys rotundy sv. Vavřince, které v rámci svého archeologického výzkumu odkryl Ivan Borkovský.

 

Půdorys rotundy sv. Vavřince, které v rámci svého archeologického výzkumu odkryl Ivan Borkovský.

Základové zdivo rotundy

Základové zdivo rotundy

 Základové zdivo rotundy

Novinky

Výstava Václav Havel stále s námi

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Václav Havel stále s námi Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přibližuje osobnost, význam a odkaz...

Více

Navštivte Kostel sv. Anny v rámci festiv…

Kostel sv. Anny se opět otevře veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha již tento víkend 7. a 8. srpna od 10 do...

Více

Kryštof Harant aneb Putování do Svaté ze…

Pražské jaro nabídne v úterý 1. června od 20.00 h z Pražské křižovatky další z festivalových koncertů. Tentokrát půjde o...

Více

Pražské jaro v Pražské křižovatce

Do Pražské křižovatky se pomalu, ale jistě vrací život. Již v sobotu 15.5. 2021 ve 20:00 budete moct z nádherných prostor kostela...

Více

Pražská křižovatka ve světových médiích

Pražská křižovatka ve světových médiích Pražská křižovatka má již tradičně čest hostit ve svých prostorách věhlasný barokní orchestr Collegium 1704. Koncerty...

Více

PF 2021

Drazí přátelé, za celou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vám srdečně přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho...

Více

Tipy

banner krizovatka