senior roku__030 V kategorii Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub senzačních seniorů je vybrala odborná porota z veřejných nominací. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu 7. prosince v prostorách odsvěceného kostela Pražská křižovatka. 

 

Projekt SENSEN  (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Více informací o projektu můžete nalézt zde


Cílem ceny Senior roku 2013 je zdůraznit výjimečnost činů a práce seniorů, podpořit je v jejich aktivitách a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Ocenění vítězů a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Projekt SENSEN tím opět ukáže, kolik je mezi staršími lidmi nezdolných a aktivních lidí.

 

Nominační kategorie ceny Senior roku byly dvě. První z nich, Nejlepší senior/seniorka, je určena pro širokou veřejnost. Do této kategorie byli nominováni lidé, kteří se podílejí na konkrétních projektech nebo přímo sami působí v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, sportovní, kulturní. Například pomáhají dalším seniorům anebo vynikají v podnikání a v dalších aktivitách.

Druhou kategorií ceny Senior roku je Nejlepší klub senzačních seniorů. Do této kategorie bylo možné nominovat seniorské kluby, které nabízejí nejrůznější aktivity pro své členy, a tak nabízejí možnost, jak navázat nová přátelství, rozšířit si obzory, poznat nová místa, ovládnout moderní techniku, zasportovat si atd.

V kategorii jednotlivců udělila porota v čele s Alexandrou Aschermannovou Cenu senior roku 2013 panu Zdeňkovi Jouklovi. Milan Cafourek a Anna Blažíčková získali čestné uznání, zvláštní cenou pak porota vyzdvihla Karla Horkého a Zdeňka Mahlera.
„Do kategorie jednotlivců přišlo 115 nominací. Neuvěřitelné číslo, které nás skoro dojalo. Nominace totiž vyjadřují projektu SENSEN důvěru a zájem o něj,“ vysvětluje Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77. 

V kategorii klubů získalo ocenění Komunitní centrum Prádelna, dále Babinec z Mladkova, Fresh senior klub a Čteme s babičkou a dědečkem. Mezi obě kategorie rozdělila Nadace Charty 77 díky hlavnímu sponzorovi ceny, společnosti Pioneer Investments, celkem 140 000 korun. 

Nominační období skončilo 11. listopadu 2013. O vítězích obou kategorií rozhodla porota v čele s doktorkou Alexandrou Aschermannovou. Během slavnostního předávání cen Senior roku zazněly Janáčkovy a Mozartovy skladby Českého národního symfonického orchestru dirigovaného Liborem Peškem. Sólově vystoupila Dagmar Pecková.

 

Video z předávání můžete sledovat zde

Novinky

Výstava Václav Havel stále s námi

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu Václav Havel stále s námi Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přibližuje osobnost, význam a odkaz...

Více

Navštivte Kostel sv. Anny v rámci festiv…

Kostel sv. Anny se opět otevře veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha již tento víkend 7. a 8. srpna od 10 do...

Více

Kryštof Harant aneb Putování do Svaté ze…

Pražské jaro nabídne v úterý 1. června od 20.00 h z Pražské křižovatky další z festivalových koncertů. Tentokrát půjde o...

Více

Pražské jaro v Pražské křižovatce

Do Pražské křižovatky se pomalu, ale jistě vrací život. Již v sobotu 15.5. 2021 ve 20:00 budete moct z nádherných prostor kostela...

Více

Pražská křižovatka ve světových médiích

Pražská křižovatka ve světových médiích Pražská křižovatka má již tradičně čest hostit ve svých prostorách věhlasný barokní orchestr Collegium 1704. Koncerty...

Více

PF 2021

Drazí přátelé, za celou Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 vám srdečně přejeme krásné, poklidné a radostné sváteční dny, mnoho...

Více

Tipy

banner krizovatka